Pytania i odpowiedzi - Biuro Rachunkowe M. Smajek, M. Helbin

1. Dlaczego warto korzystać z usług biur rachunkowych?

Prowadzenie księgowości przez zewnętrzne biuro rachunkowe ma wiele plusów.
Przede wszystkim pozwala obniżyć koszta związane z zatrudnieniem własnej księgowej
(wyposażenie stanowiska pracy, szkolenia, kursy itd.). Jest to także wygoda i bezpieczeństwo firmy – w każdej chwili można liczyć na kompetentną i fachową pomoc specjalisty, doradztwo podatkowe, a w razie problemów na reprezentowanie przed organami podatkowymi i skuteczną obronę interesów firmy.

2. Które podmioty są zobowiązane do prowadzenia księgowości?

- spółki handlowe (np. spółki kapitałowe jak: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna bez względu na wielkość przychodów)
- osoby fizyczne, spółki cywilnych osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

3. Jakie miasta obsługuje Państwa Biuro Rachunkowe?

Są to miasta województwa małopolskiego: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Myślenice, Zabierzów, Rudawa, Krzeszowice, Chrzanów, Trzebinia, Olkusz.

4. Czy realizujecie pełną i małą księgowość?

Ze względu na szeroki zakres obsługiwanych przez nasze Biuro Rachunkowe podmiotów, posiadających zróżnicowane potrzeby i oczekiwania, świadczymy usługi zarówno w ramach księgowości uproszczonej, jak również pełnej, czyli najbardziej sformalizowanej i zaawansowanej formy ewidencji księgowej.

5. Czy pobieracie dodatkowe opłaty za rozliczenia roczne, sprawozdania?

Za przygotowanie rozliczenia rocznego nie pobieramy dodatkowych opłat, natomiast za sporządzenie sprawozdania finansowego opłata równa jest wysokości 1-go miesięcznego wynagrodzenia.

6. Czy reprezentujecie klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym, także w trakcie kontroli?

W ramach współpracy oferujemy reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, a także zapewniamy aktywne uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez te instytucje. Służymy swoim doświadczeniem i wiedzą, przyczyniając się do sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy.

7. Jakie są obowiązki klienta po podpisaniu umowy?

Do zadań klienta należy terminowe dostarczanie dokumentów oraz ich wcześniejsze sprawdzenie pod względem merytorycznym tj. poprawności danych na fakturach.

8. Jak wygląda kontakt z Biurem Rachunkowym po podjęciu współpracy?

Raz w miesiącu klient dostarcza nam skompletowaną dokumentację. W terminie do 20-go dnia każdego miesiąca wysyłamy klientowi drogą elektroniczną informację na temat zobowiązania firmy z tytułu podatku dochodowego; a do 25-go dnia miesiąca informację na temat zobowiązania z tytułu podatku vat. Jeśli firma zatrudnia pracowników, 2-3 dni przed końcem miesiąca przesyłamy mailem listy płac i kwitki wypłat. Wszystkie deklaracje US i ZUS są sporządzane i przekazywane do tychże instytucji w formie elektronicznej.

9. W razie ujawnienia błędów księgowych, kto ponosi za nie odpowiedzialność?

Za ewentualne błędy popełnione przez Biuro Rachunkowe z tytułu wykonywanych czynności, ponosi ono odpowiedzialność do wysokości dwukrotnego wynagrodzenia.

10. W jaki sposób dokumenty są przekazywane do Biura Rachunkowego?

Klient może dostarczyć dokumenty osobiście lub poprosić o ich odbiór z siedziby firmy
(za niewielką opłatą).

11. Czy jako klient Państwa Biura Rachunkowego, mogę liczyć na specjalistyczne doradztwo podatkowe w ramach współpracy, czy jest to dodatkowo płatne?

Wychodzimy z założenia, że klient decydujący się na współpracę z naszym Biurem Rachunkowym, powinien otrzymać kompleksową obsługę. Dlatego w ramach stałej współpracy oferujemy fachowe doradztwo bezpłatnie. Dysponując wieloletnim doświadczeniem oraz znajomością aktualnych przepisów prawnych, pomożemy w rozwiązaniu każdego problemu podatkowego.

12. Czy obsługujecie tylko podmioty gospodarcze?

Nie, w ramach prowadzonej działalności zajmujemy się także obsługą fundacji, stowarzyszeń.

13. Co was wyróżnia na rynku?

- Długoletnie doświadczenie na stanowiskach głównych księgowych oraz w prowadzeniu Biura Rachunkowego
- Elastyczny czas pracy (Biuro jest czynne w godz. 8-16, natomiast istnieje możliwość umówienia się z klientem w godzinach późniejszych – do 21).

Zapraszamy
Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego biura rachunkowego. Biuro rachunkowe w formie spółki cywilnej działa od 2012 roku, natomiast wspólnicy prowadzą biura rachunkowe od 2006 roku. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje o działalności firmy oraz prezentowana oferta (biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, usługi księgowo-finansowe) spełnią Państwa oczekiwania i zachęcą do nawiązania z nami współpracy.